Zakres usług

Obsługa prawna przedsiębiorców i firm.

Kancelaria świadczy usługi stałej obsługi prawnej. Jej zakres jest indywidualnie uzgadniany z Klientem. Świadczę usługi zarówno w zakresie wewnętrznej obsługi korporacyjnej organów spółek handlowych (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenia wspólników, obowiązki na rzecz KRS) jak i doradztwo prawne na rzecz działów sprzedaży, handlowych, HR, opracowanie wewnętrznych regulaminów i procedur, prowadzenia sporów sądowych itp. Stała obsługa prawna może odbywać się w siedzibie Klienta (in-house) w uzgodnionych dniach tygodnia lub godzinach. Możliwa jest także współpraca zdalna.

Doradztwo prawne w jednostkowych sprawach.

Kancelaria zajmuje się także pojedynczymi zleceniami Klientów. Udziela porad i konsultacji prawnych, przygotowuje i opiniuje umowy, sporządza opinie i memoranda prawne. Zajmuję się także prowadzeniem negocjacji ugodowych.

Reprezentacja procesowa.

W sytuacji gdy spór sądowy jest nieunikniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego reprezentuję Klienta w postępowaniu sądowym. Pierwszym etapem jest uzgodnienie taktyki procesowej, która jest elementem istotnym z uwagi na zawiłość procedur. Dzięki temu Klient nie musi się obawiać o zachowanie skomplikowanych procedur związanych z postępowaniem sądowym.

Specjalizacja:

  • prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań, prawo wekslowe, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, najmu, leasingu itp.,
  • prawo spółek handlowych, w tym tworzenie i rejestrowanie spółek, obsługa prawna organów spółek, likwidacja spółek,
  • windykacja należności, w tym także w postępowaniu egzekucyjnym,
  • obrona Klientów firm leasingowych w związku z nieuzasadnionymi żądaniami wynikającymi z rozliczenia umów leasingu,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • odszkodowania, w tym z tytułu naruszenia dóbr osobistych, odpowiedzialności ubezpieczycieli,
  • obrona przed egzekucją komorniczą – powództwa przeciwegzekucyjne.