Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia i zasady jego płatności uzgadniane są indywidualnie, po zapoznaniu się z problemem Klienta. Dopiero wówczas jest możliwe określenie poziomu skomplikowania danego zlecenia i związanego z tym koniecznego nakładu czasu pracy i środków.

Kancelaria stosuje cztery systemy rozliczeń:

  • system rozliczeń godzinowych, w którym wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin,
  • system wynagrodzenia ryczałtowego – stosowany w przypadku zleceń stałej obsługi prawnej, w którym wysokość wynagrodzenia określona jest stawką miesięczną,
  • system wynagrodzenia stałego – stosowany w przypadku indywidualnych zleceń, w szczególności w przypadku spraw sądowych. Płatność wynagrodzenia może być podzielona na części w zależności od stopnia zaawansowania danej sprawy i wykonanych czynności,
  • system z premią za sukces (success fee) – stosowany w przypadku niektórych spraw, w szszególności zleceń dotyczących windykacji należności.

Zapraszam do umówienia się na wstępne spotkanie. Jeżeli na takim spotkaniu nie zaproponuję rozwiązania przedstawionego problemu prawnego, Klient nie ponosi kosztów.